top of page
Eliz 21091219-4 (1).jpg

Välkommen

Mänsklig och personlig utveckling
Självledarskap

 

Har du mål och drömmar som du vill uppnå och förverkliga?
Vill du utveckla ditt självledarskap?
Jag kan erbjuda dig effektiva verktyg och stöd, som hjälper dig att frigöra din potential för att nå målen och utvecklar ditt självledarskap.


Coaching bidrar till människors utveckling av sin egen inre dirigent och förmåga att få syn på egna mönster och faktorer som styr och behärskar livet. När vi utvecklar vår förmåga att påverka och styra våra känslor, tankar och attityder uppstår ett inre lugn och en målmedvetenhet. Det utvecklar vårt självledarskap. Vi får kontakt med vår vilja att leva det liv vi vill leva. Vi lär oss att föhålla oss till situationer som uppstår, vilja att ta ansvar, se möjligheter. Det stärker vårt självledarskap.
 

Samtalscoaching och coaching

Coaching är varken rådgivning eller terapi men är till för

  • Förändring både privat och i arbetslivet 

  • Stärkande av vår självkänsla 

  • Stärkande av vår kreativitet

  • Stärkande av vårt självledarskap

  • Att ta tillvara vår potential

  • Att medvetandegöra våra mål och vårt syfte i livet 

  • Att identifiera, definiera och sätta upp realistiska mål 

  • Att få insikt om och utveckla vår vilja 

  • Att skapa och stärka vårt självförtroende för att nå våra mål och skapa möjlighet att förverkliga våra drömmar 

  • Att hitta drivkrafter, ideal och värderingar för att styra vårt liv 

Om mig

Jag är utbildad och Diplomerad Samtalscoach från HumaNova med psykosyntesen som arbetsmetod. 
Jag har arbetat inom näringslivet som chefsassistent och samtidigt drivit egenverksamhet som coach sedan 15 år tillbaka. Nu lämnar jag näringslivet för att arbeta med det jag brinner för. Att bidra till  mänsklig och personlig utveckling.

 

Som coach hjälper jag dig att uppnå dina mål och drömmar. Jag skapar personliga handlingsplaner, ger dig de verktyg, som behövs och vägleder och stöttar dig i din strävan att uppnå dina mål. Kärnan i mitt arbete är att bidra till din självutveckling och att stärka och utveckla ditt självledarskap Jag hjälper dig att identifiera dina största utmaningar för sinnet, kroppen och själen och vi hjälps åt att övervinna dem. Att omfamna den du är och börja leva ett lyckligare och hälsosammare liv.

Jag är en levnadsglad, humoristisk och värderingsstyrd 60+ kvinna med två vuxna barn. Att vara människa, förälder och många år av egen personlig utveckling, att utbilda mig till coach och glädjen till livet, som även innehållit kriser och utmaningar, har gjort mig till den jag är. 2016 gifte jag mig i SVTs produktion ”Gift vid första ögonkastet”. I min längtan efter kärleken, min målmedvetenhet och mitt mod valde jag att kärleksfullt och medvetet, stå upp för mig själv och mina värderingar. Det gav mig också möjlighet att få syn på och ta ansvar för mig själv, relationen till mig själv och till andra. 2020 fick jag möjlighet att tillsammans med programmets experter, delta i matchningsprocessen. Vårt självledarskap och relationen till oss själva och kan du höra mer om i ”Kom så snackar vi – podden om just relationen till oss själva och därmed till andra, med mig och min bästa vän och kollega.
 

Rekommendationer


"Under en tuff period i mitt liv var det otroligt givande och värdefullt att samtala med Elizabeth, som med sin kunskap och erfarenhet kunde guida och coacha mig på rätt väg i livet."

"Elizabeth samtalar och coachar med både själ och hjärta och gav mig de verktyg och stöd jag behövde för att nå mina mål och stärka mitt självledarskap"

Om mig

Kontakt

Mobiltelefon: 0707438829
E-post: elizabeth.feurst@samtalscoaching.se
Besöksadress:
Jag tar emot i HumaNovas lokaler på Skeppsbron 32 i Gamla Stan, Stockholm.

Kostnadsfritt coaching- och konsultationssamtal.

Coaching är personlig och anpassas efter dig.

Kontakta mig för ett kostnadsfritt samtal på 20 min, på telefon. Vi går igenom din situation, stämmer av vad du vill uppnå och tittar på ett passande upplägg, som passar just dig. Det är också ett bra tillfälle för dig att få en känsla av vem jag är. Du binder INTE upp dig på något.
 

Erbjudande

Boka 4 samtal och betala för 3 (värde 750:-).
Erbjudandet och första bokningen gäller t o m  31/3
 -2023.


NYHET "Walk and Talk" - coachingsamtal i det fria, utomhus. 

 

Coachingsamtal även på telefon och Zomm.

Om du inte bor i Stockholm eller i närheten erbjuder jag även coachande samtal på telefon eller via Zoom. Det fungerar precis lika bra med coaching på distans.

BOKA - maila alt kontakta mig på telefon
Eliz 21091240 (1).jpg

You are never to old to set another goal or another dream.

Tack för ditt meddelande

Bokning och Kontakt
bottom of page